Ցոլինե

Ցոլինե Անվան Նշանակությունը

Ցոլինե – հայկ. ցոլք բառից ՝ ին վերջածանցով: ինչպես Լուսինե,Մարինե անունները:Նշանակում է <պայծառատես աղջիկ> կամ <լուսավոր դեմքով աղջիկ>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *