Վ

Վեր,միշտ վեր կը նային աչքերդ,վերերը կը սավառնի եվ միտքդ,մոռցար երբեմնի խոնարհամտութիվնդ եվ խաղաղ կեանքդ,յափշտակուեցար փայլուն պատահարէ մը որ ասուպի նման անցան,պիտի գան դեռ նեղ օրեր,որոնք երկար պիտի տեվեն,որչափ խելքդ ու միտքդ բարձրերէն թռչկոտին:Ուրեմն քու ձեռքդ է վիճակիդ փոփոխութիվնը:Մտածումներդ չափավորէ եվ կը յաջողիս:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *