Վերջալույս

Վերջալույս Անվան Նշանակությունը

Վերջալույս – հայկ. այդպես էին կոչում վերջին զավակներին:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *