Վարսենիկ

Վարսենիկ Անվան Նշանակությունը

Վարսենիկ (Վարսկի) – հայկ. նշանակում է <փարթամ վարսեր ունեցող>:Վարսեր – հայկ. նշանակում է <փարթամ վարսավոր>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *