Վարդանդուխտ

Վարդանդուխտ Անվան Նշանակությունը

Վարդանդուխտ – հայկ. Վարդան անունից եվ դուխտ <դուստր> բառից՝ նշանակում է <Վարդանի դուստր> :

(Հայոց պաըմությունից հայտնի է Վարդան մամիկնյանի դուստրը՝ սրբուհի Շուշանը ում նաեվ Շուշան Վարդանի էին անվանում):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *