Վասականուշ

Վասականուշ Անվան Նշանակությունը

Վասականուշ – հայկ. Վասակ անունից՝ անուշ իգական վերջածանցով՝ իբրեվ <Վասակի դուստր>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.