Վազգանուշ

Վազգանուշ Անվան Նշանակությունը

Վազգանուշ – Վազգենանվան եվ անուշ իգական վերջածանցի միաումից է առաջացել եվ նշանակում է <Վազգենի սիրելի>. փաղաքշական է Վազգուշ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *