Ս

Սուրբ սիրտ եվ գործ բարի ընտրեցիր քեզ սկզբունք բայց նոյնը չի գտնելով վշտացար,սակայնսխալ է դատաստանդ. պարտիս բարի գործել եվ ոչ խռովիլ.վասն զի պիտի լսես ավետեաց ձայնը հեռավոր տեղէ եվ քիչ ժամանակէն պիտի համոզուիս սոյն ճշմարտութեան,վայելելով սրտիդ մաքրութեան եվ բարի գործերուդ պտուղը,երանելի վիճակ մը:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *