Սրունք կամ սրունքներ

– Նշան են հարստութեան եվ երջանկութեան,հետեվաբար անոնց գոյնին եվ վիճակին համեմատ մեկնաբանել երազը:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *