Սրբուհի

Սրբուհի Անվան Նշանակությունը

Սրբուհի – հայկ. սուրբ <մաքուր> բառից՝ ունի ածանցով:Համազոր է Մաքրուհի անվան:

(Այս անունով շատ ժամանակ դիմում են Տիրամորը, որպես ամենասրբուհին մահկանացուներից):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *