Սպանդարամետ

Սպանդարամետ Անվան Նշանակությունը

Սպանդարամետ – հայկ. հինավուրց հեթանոսական անուններից է, որ նշանակում է <անդրաշխխարհի տիրուհի>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *