Սուսան

Սուսան Անվան Նշանակությունը

Սուսան – հայկական Շուշան ծաղկի անունն է՝ հունական տառադարձությամբ եվ նշանակում է <ճերմակ>,<լռակյաց> կամ <սպիտակամորթ>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *