Սիփան

Սիփան Անվան Նշանակությունը

Սիփան – հայկ. Սիփան սարի գեղեցկությունը ջատագանող կանանց անուն է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *