Սիցիլիա

Սիցիլիա Անվան Նշանակությունը

Սիցիլիա – եվր. Իտալիայի կղզիներից մեկի անունն է, որ վերջերս հանդիպում է իբրեվ իգական անձնանուն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *