Սիրուշ

Սիրուշ Անվան Նշանակությունը

Սիրուշ – հայկ. սեր եվ անուշ բառերի համադրումից առաջացած անուն է եվ նշանակում է <սիրո քաղցրություն>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *