Սիրուն

Սիրուն Անվան Նշանակությունը

Սիրուն – հայկ. սիրուն բառից, որ գործածվում է Գեղեցիկ անվան նման, իբրեվ վերջինիս համազոր անձնանուն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *