Սիրանուշ

Սիրանուշ Անվան Նշանակությունը

Սիրանուշ (Սիրուշ) – հայկ. սեր բառից՝ անուշ իգական վերջածանցով(ինչպես Վարդանուշ, Հրանուշ անունները):Նշանակում է <սիրո քաղցրությունը>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *