Սիրադուխտ

Սիրադուխտ Անվան Նշանակությունը

Սիրադուխտ – հայկ. սեր եվ դուստր բառերի համադրումից առաջացած անուն է եվ նշանակում է <սիրուց ծնված դուստր>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *