Սիմա

Սիմա Անվան Նշանակությունը

Սիմա – արաբ. նշանակում է <դեմք> կամ <պատիվ>, սակայն գործածական է նաեվ նոր բացատրությամբ, ըստ որի ստուգաբանվում է որպես <բոցեղեն> կամ <այրող>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *