Սահականուշ

Սահականուշ Անվան Նշանակությունը

Սահականուշ – կազմված է Սահակ անունից՝ անուշ իգական վերջածանցով, ինչպես Երվանդանուշ, Հայկանուշ Ազգանուշ եվ այլ նմանատիպ անունները:

Leave a Reply

Your email address will not be published.