Ռ

Ռազմ ու պատերազմ եղավ ամբողջ կեանքդ մանուկ հասակէդ ի վեր,բայց դեռ յաղթանակ դուրս չելար այդ պատերազմէն,որովհետեվ շատ անգամ յուսահատութիվն տիրեց վրադ,սակայն վստահ եղիր,թէ շատ մոտ է քեզ ՝ յաղթանակ ապագադ որուն պտուղը պիտի վայելես, միայն հաստատամտութեամբ յառաջ վարելով ներկայ անվեհեր ընթացքդ:Վիճակդ լավ է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *