Ռիտա

Ռիտա Անվան Նշանակությունը

Ռիտա (Ռիթա) – լատ. Մարգարիտա անվան փաղաքշական ձեվն է, որ ործածական է նաեվ գերմանացիների, ռուսների մեջ:

(Հայերը շատ վաղուց էին գործածում Մարգարիտա անունը, բայց Ռիտա ձեվով հանդիպում ենք անցյալ դարից, երբ ծանոթացանք սրբուհի Ռիտայի սքանչելի վարքի հետ):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *