Ռազմուհի

Ռազմուհի Անվան Նշանակությունը

Ռազմուհի – հայկ. Ռազմիկ անվան իգականը. նշանակում է <մարտընչող կին>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *