Erazahan Maqur Jur

Երազահան Ջրով Հարբել: Erazahan Jur

Երազահան Ջրով Հարբել

Երազում ջրով հարբել նշանակում է – Մոտալուտ բախտ:

Leave a Reply

Your email address will not be published.