Erazahan Patuhan

Երազահան Պատուհանի Վրա Լինել

Երազահան Պատուհանի Վրա Լինել

Երազում պատուհանի վրա լինելը նշանակում է  – Կռիվ, սպառնալիք:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *