Պաշտոնատեղի

 – Ժառանգութիվն կամ դատ է,երբեմն խաբեբայութեան զոհ դառնալու նշան է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *