Չնաշխարհիկ

Չնաշխարհիկ Անվան Նշանակությունը

Չնաշխարհիկ – հայկ. նշանակում է <աշխարհում նրա նմանը չունեցող>,<չճարվող> կամ <աննման>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *