Չինար

Չինար Անվան Նշանակությունը

Չինար (Չինարա) – պարս. Սոսի ծառն է. հայերենում եվս գործածական է չինար բառը որպես սլացիկ ծառի անուն ու նշանակում է  <վսեմ հասակով կին>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.