Ուստիան

Ուստիան Անվան Նշանակությունը

Ուստիան – լատ. նշանակում է <արդար կին>:

(Այս այն կույսի անունն է, ում հավատով ու Խաչի զորությամբ դեռ չորրորդ դարում դարձի է եկել ու քրիստոնեություն է ընդունել այդ ժամանակների հայտնի կախարդ Կիպրիանոսը, ով հետագայում եպիսկոպոս է դարձել ու վկայել է Հիսուս Քրիստոսի Աստվածության ու սուրբ Խաչի միջոցով հավիտենական կյանք ժառանգելու ավետիսը:Հետագայում երկուսին էլ միեվնույն օրն են նահատակել):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *