Ոստիկանատուն ներս մտնել

 – Մոտալուտ փորձանք որմէ պիտի սուղ ազատուիս ուրիշի օգնութեամբ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *