Ոսկի

Ոսկի Անվան Նշանակությունը

Ոսկի – հայկ. ոսկի բառն է, որ իբրեվ անձնանուն հիշատակում է 10 դարից:Հանդիպում է նաեվ Օսկի, Օսկո ձեվով:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *