Ոսկեհատ

Ոսկեհատ Անվան Նշանակությունը

Ոսկեհատ – հայկ. ոսկի եվ հատ բառերից. նշանակում է <ոսկե հատիկ> կամ <ասկե հունդ> Հանդիպում ենք բարբառային Օսկեհատ ձեվով:

Leave a Reply

Your email address will not be published.