Erazahan Shushan

Երազահան Շուշան: Erazahan Shushan

Երազահան Շուշան

Ըստ Erazahan.info ի երազում շուշան տեսնել նշանակում է  – Սիրուհիդ կամ ազգականուհիդ պիտի տեսնես եվ ուրախանաս, երբեմն տրտմութեան նշան է:

Ժամանակակից Երազահան Շուշան

Շուշանը մաքրության, անմեղության, սրբության խորհրդանիշն է։

Leave a Reply

Your email address will not be published.