erazahan shun

Երազահան Սպիտակ Շուն: Erazahan Spitak Shun

Երազահան Սպիտակ Շուն

Երազում սպիտակ շուն տեսնել նշանակում է  – Ապագայ երջանկութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published.