Շողակաթ

Շողակաթ Անվան Նշանակությունը

Շողակաթ – հայկ. շողք եվ կաթիլ բառերից՝ <շողածին> կամ <շողքից կաթած> նշանակությամբ:

(Այս անունով կա եկեղեցի Էջմիածնում, ըստ ավանդության կառուցված այն տեղում, որտեղ սպանվել են Հռիփսիմյանց կույսերից մի քանիսը եվ անտեղ երկնքից տեսանելի շող ու լույս է իջել պատվելով այդ երանելի սրբուհիներին:

Նաեվ այս բառի հետ է կապված Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքը, երբ Աստծո Միածինը՝ Հիսուս Քրիստոսը իջնում է երկնքից ու հաստատում այդ վայրում կառուցվելիք ապագա տաճարի տղը):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *