Շնչարգելութիվն ունենալ

– Կը նշանակէ կարեվոր գաղտնիքի մը տիրանալ եվ զայն ոչնչացնել:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *