Շնորհիկ

Շնորհիկ Անվան Նշանակությունը

Շնորհիկ – հայկ. շնորդ բառից, նշանակում է <շնրհունակ> կամ <շնորհալի>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *