Ն

Նավու նամն տատանեցար եվ կեղծ բարեկամներդ չօգնեցին քեզ:Տակավին շատ պատահարներ ունիս, ինչպես նաեվ դառն օրեր եվ տկարութիվն.սակայն այդ ամէնը պիտի անցնին եվ դուն՝ կրակի մէջ փորձուած ոսկիի նման պիտի զտուիս,մաքրուիս եվ խաղաղութեան նավահանգիստը հասնելով պիտի ուրախանաս:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *