Նուբար

Նուբար Անվան Նշանակությունը

Նուբար – պարս. նշանակում է <նորահաս պտուղ>, <առաջին պտուղ>:(Այս անունը կչել են թե տղամարդիկ եվ թե կյանք):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *