Նորանուշ

Նորանուշ Անվան Նշանակությունը

Նորանուշ – հայկ. նոր եվ անուշ բառերի համադրումից ձեվավորված անուն է եվ նշանակում է <նոր քաղցրություն>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.