Նոյեմի

Նոյեմի Անվան Նշանակությունը

Նոյեմի (Նոյեմիա) – եբր. նշանակում է <քաղցրություն>,<հաճելի> կամ <վայելչություն>:

(Այս անունը եկել է Աստվածաշնչից, մի բարեպաշտ կնոջ անվան հիշատակումից):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *