Նշանուհի

Նշանուհի Անվան Նշանակությունը

Նշանուհի – կազմված է հայերեն Նշան անունից՝ իբրեվ վերջինիս իգականը(ինչպես՝ հայկուհի, Ազատուհի):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *