Նարա

Նարա Անվան Նշանակությունը

Նարա – ստեղծվել է Գյուլնարա կամ Նարինե անուններից, իբրեվ սրանց փաղաքշական ձեվը:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *