Erazahan Nav

Երազահան Ընկղմված Նավ

Երազահան Ընկղմված Նավ

Երազում ընկղմված նավ տեսնել նշանակում է – Վախ կամ յաջողութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *