Նազանուշ

Նազանուշ Անվան Նշանակությունը

Նազանուշ – հայկ. նշանակում է <Նազելի քաղցրանուշ>:Նազելի – հայկ. նշանակում է <քնքուշ> կամ <նազելաշուք>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *