Յուղաբեր

Յուղաբեր Անվան Նշանակությունը

Յուղաբեր – հայկ. յուղ եվ բերել բառերից՝ <յուղ բերող> նշանակությամբ:

Այս անունը քրիստոնեության մեջ տարածվել է Հիսուսի խաչելությունից հետո Նրա գերեզման հողարկավորության համար անհրաժեշտ օծման յուղ տանող կանանց պատվին:

Leave a Reply

Your email address will not be published.