Յասաբեկ անվան նշանակությունը

ՅԱՍԱԲԵԿ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Յասաբեկ – թուրքերենից Իսաբեգ անվան հնչյունափոխված ձեվն է, որ նշանակում է <Հեսու իշխան> (Մանրամասն տես Իսաբեգ անվան տակ):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *