Մարմնափոխութիվն

– Ընդհանրապես արդիվնք է անկանոն ապրելակերպի եվ խանգարուած ստամոքսի:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *