Մարիամ

Մարիամ Անվան Նշանակությունը

Մարիամ (Մարիա) – եբր. Maryam , որ նշանակում է <աստծուց սիրված>,<դառնության ծով> կամ <ծովային աստղ>:

(Սուրբ կույս Աստվածածնի անունն է, բոլոր կանանցից ամենաերանելին, մեր Փրկչի Հիսուսի Մայրը):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *