Մարդու նկարագրոթյունը ըստ Ճակատի

Ճակատներուն լավագոյնն է միջինն ու մէկ քունքէն միվսը բոլորակը: Եթէ մազ բնավ չգտնուի վրան, ցոյց կու տայ բարձր իմացականութիվն, պատիվներու ճաշակ, արդար հպարտութիվն:

Հարթ ճակատ – Անկրօնութիվն, ստախոսութիվն:

Մէջտեղը կնճիռ մը  – Մեծանձնութիվն, քաջութիվն, իմացականութիվն , նավ անգթութիվն:

Մեծ եվ անմազ – Բախտախնդրութիվն: Երկայն – Բռնաորութիվն: Ճարպով ուռած – Դանդաղ միտք, ձեռնարկներու մեջ անյարատեվ ոգի:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *